Kongre Sekreteryası İletişim Bilgileri

bolgeselkalkinma@nku.edu.tr

 

 

Düzenleme Kurulu İletişim Bilgileri
 

Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY
erbay@nku.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ
aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK
eugeyik@nku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Lütfü ŞİMŞEK
lsimsek@nku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alican UMUT
alicanumut@trakya.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU
canerekizceleroglu@trakya.edu.tr