22 Aralık 2023 Cuma Oturumları

 

Saat: 10:00 - 10:45
Açılış Oturumu Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/89480497485?pwd=6Ktybt1DBNcNHiOaHwLNUj0CbOHbiE.1
 

Saat: 14:00 - 15:15
Birinci Oturum Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/81317545324?pwd=ULI5xHT5dAbDpxs5dSTFk9ayL1n0VZ.1

 

Saat: 15:30 - 16:45
İkinci Oturum Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/81458190666?pwd=fTTh8AqRJTolpQEbpVnapR01oSsTF6.1

 

23 Aralık 2023 Cumartesi Oturumları

 

Saat: 11:00 - 12:15
Üçüncü Oturum Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/81438662268?pwd=cQht9SQg63eaPFzfBeA6U1MwWLlxkf.1

 

Saat: 13:00 - 14:15
Dördüncü Oturum Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/89661086387?pwd=zc3EHbpcrXPpHtfm6TKAIkuetUkBao.1

 

Saat: 14:30 - 15:15
Beşinci Oturum Bağlantı Adresi

https://us06web.zoom.us/j/86005263016?pwd=aQwPnvKy8baDVTuLAqWAqFJW3lqTjg.1