TEMALAR         

Ana ve Alt Temalar         

 • Sempozyum Konuları    
 • Eğitim, Sosyal Yaşam, Sağlık        
 • Üniversite ve Kent          
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık         
 • Sanayi ve Ticaret            
 • Tarih, Kültür, Turizm, Coğrafya  
 • Yenilenebilir Enerji          
 • Arge ve İnovasyon         
 • Teknopark, Teknokent, Kuluçka Merkezleri           
 • Serbest Bölge Uygulamaları        
 • Kırsal Kalkınma, Altyapı
 • Sosyal ve Beşeri Kalkınma           
 • Bölgesel Kalkınma
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Göç, Demografik Hareketlilik      
 • Sosyal Hizmet, Kent Sosyolojisi 
 • Yerinden Yönetim           
 • Doğal Yaşam      
 • Diğer