6. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ:
TEKİRDAĞ'IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU

22-23 Aralık 2023

 


22 Aralık 2023 Cuma Oturumları

 

Saat: 10:00 - 10:45
Açılış Konuşmaları

Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU

 

Açılış Konuşmaları Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/89480497485?pwd=6Ktybt1DBNcNHiOaHwLNUj0CbOHbiE.1

 

Saat: 14:00 - 15:15
Birinci Oturum

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ, Trakya Üniversitesi

 

"Tekirdağ's City Image Perception: A Case Study on Tekirdağ Namık Kemal University Students"
Duygu DOĞAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ali Çağlar KARABIYIK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"The Impact of Entrepreneurial Universities on Regional Development Within The Scope of Innovation"
Raji JAMILZADE, University of Economics and Human Sciences in Warsaw
Ahmed KARİM, Cracow University of Economics

"Üniversitelerin Etkinlikleri Açısından Karşılaştırılması: Trakya Bölgesi Çalışması"
Ahmet ATAKİŞİ, Trakya Üniversitesi
Erdem ÖNCÜ, Trakya Üniversitesi

"Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Rolü: Trakya Bölgesi Örneği"
Ahmet ATAKİŞİ, Trakya Üniversitesi
Davut KAZAZ, Trakya Üniversitesi

"Bölgesel Kalkınma Bağlamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Sosyoekonomik Etkileri"
Aycan CAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ertuğrul Recep ERBAY, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Birinci Oturum Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/81317545324?pwd=ULI5xHT5dAbDpxs5dSTFk9ayL1n0VZ.1

 

Saat: 15:30 - 16:45
İkinci Oturum

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

"Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği"
İpek KARABACAK AKTUNA, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ahmet AKTUNA, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Kaynaklı İmalatta Proses Audit Yaklaşımıyla Kalitenin ve Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Tavsiye Çalışmaları ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolü"
Gökhan TIMAÇ, Yalova Üniversitesi

"Ekonomik Modellemenin Belirli Zorlukları"
Mehpara MALİKOVA, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

"Tekirdağ İli Yerel Sosyal Harcamaları: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Öneriler"
Gamze Yıldız ŞEREN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Osman GEYİK, Dicle Üniversitesi

İkinci Oturum Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/81458190666?pwd=fTTh8AqRJTolpQEbpVnapR01oSsTF6.1

 

 

23 Aralık 2023 Cumartesi Oturumları

 

Saat: 11:00 - 12:15
Üçüncü Oturum

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Murat ÇETİN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

"Osmanlı Devleti Son Döneminde Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Yöntemleri"
Büşra KARATAŞER, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Osmanlı Esnaf Birlikleri ve Narh Sistemi Değerlendirme"
Erkin GUWANÇMYRADOW, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Osmanlı İktisadının Zihniyet Temellerini Değerlendirme"
Guvanch SOPYYEV, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Çanakkale İli Madencilik Sektörü Analizi"
Deniz AKBAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

"Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Yenilenemeyen Enerji Tüketimi, Kentleşme ve Beşeri Sermayenin Ekolojik Ayakizi Üzerindeki Ektisi: Türkiye İçin Bir Amprik Analiz"
Servet KAPÇAK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Balkanlar ve Türkiye Arasında Eğitim İşbirlikleri: Türkiye-Arnavutluk İlişkisi Açısından Tekirdağ Potansiyeli"
Endri Tafaj, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Üçüncü Oturum Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/81438662268?pwd=cQht9SQg63eaPFzfBeA6U1MwWLlxkf.1

 

Saat: 13:00 - 14: 15
Dördüncü Oturum

 

Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

"Potential Impacts of Erasmus+ B.I.P. Projects on Universities and Regional Tourism"
Mehmet Emin BAYNAZOĞLU, Trakya Üniversitesi
Liudmila SHULHINA, National Technical University of Ukraine

"Tüketicilerin Kahve Tüketim Davranışlarının Davranışsal İktisat Çerçevesinde İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği"
Ahmet AKTUNA, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
İpek KARABACAK AKTUNA, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Economics of Physical Activity and Local Development: A Proffer for Tekirdağ"
Ertuğrul Üstün GEYİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Sosyal İspat'ın Kişilerin Spor Yapma Kararlarına Etkisi: Tekirdağ İli Örneği"
Ogün KÜRÜMOĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ertuğrul Üstün GEYİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Dördüncü Oturum Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/89661086387?pwd=zc3EHbpcrXPpHtfm6TKAIkuetUkBao.1

 

Saat: 14:30 - 15:45
Beşinci Oturum

Oturum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Lütfü ŞİMŞEK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

"1923'ten Günümüze Türkiye Sağlık Politikalarının Gelişimi ve Seçilmiş Ülke Örnekleriyle Mukayesesi"
Melek GÖKÇE, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ertuğrul Recep ERBAY, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Basamak Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Tekirdağ Örneği"
Esra KIYMAZASLAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Lütfü ŞİMŞEK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Finansal Okuryazarlık Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme"
Büşra GÜR, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

"Helthcare Tourism in Tekirdağ"
Lütfü ŞİMŞEK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Beşinci Oturum Erişim Adresi:
https://us06web.zoom.us/j/89159484223?pwd=0MHz6pbA01ptiRz6g7zuatln8CXwlj.1