Yayın Seçenekleri            

Gönderilen tüm bildirilerden intihal raporu talep edilmektedir. %25’in üzerindeki benzerlik oranında olan bildiriler yayınlanmayacaktır. Hakemlik sürecinde bildirilerin intihal raporları hakemler tarafından ayrıca alınacak ve uygulanan hakemlik süreci sonucunda uygun bulunmayan bildiriler sunumu yapılmış olsa dahi yayınlanmayacaktır. Sempozyumda sunulan ve hakemlik sürecini olumlu tamamlayan tüm özet bildiriler elektronik ortamda sempozyum kitapçığında ISBN alınarak basılacaktır.      

Yazarların tam metin bildiri kitapçığında basımı talep etmeleri halinde, hakemlik sürecinden geçen ilgili yayınlar elektronik ortamdaki sempozyum kitapçığında ISBN alınarak basılacaktır.